Teràpia amb Adolescents

La majoria de vegades son els pares, bé per iniciativa propia o bé orientats per professional mèdic o des de l’institut, els que demanen ajuda per un adolescent. Sovint aquests pares es senten sobrepassats, sense saber com actuar amb el seu fill/a adolescent que té canvis d’humor molt acusats, perd el control en facilitat o, per posar un exemple diferent, es veu trist, desmotivat i solitari. L’adolescència es una etapa important i també una etapa que pot plantejar reptes tant a la familia com a la persona que la viu. Es bo escoltar l’adolescent i anar descobrint, al mateix temps que tractem els problemes que pugui tenir, la persona que es i la persona que vol ser.

Algunes de les problemàtiques que ens podem trobar en atenció a l’adolescència son les dificultats en els estudis, les incerteses, els conflictes en les relacions o el consum de tòxics.