La Psicologia al servei de les persones

La Psicologia en una de les seues aplicacions pràctiques, la psicoteràpia o tractament psicològic dels diferents trastorns mentals, dificultats o problemàtiques amb més o menys gravetat que ens poden afectar a les persones al llarg de la nostra vida.

Per què anar al psicòleg?

Busquem que algú ens ajude quan sentim que no podem més i no sabem què fer per a estar millor. Volem estar bé, recuperar l’equilibri i la calma. Durant el temps que hem estat patint, en algun moment algú ens ha dit, o ens ha vingut al cap la idea de que un psicòleg ens podria ajudar a curar el malestar que sentim. En algun lloc de nosaltres hi ha una certa esperança de que podem ser ajudats i això ens motiva a prendre la decisió i passar a l’acció.

Però, quins son els beneficis d’una psicoteràpia?

Per a començar, en una psicoteràpia s’han de garantir la privacitat i la confidencialitat. Els psicòlegs col·legiats hem de complir el que diu el nostre codi deontològic, que es molt clar quant a l’obligació de mantenir el secret professional i garantir el dret a la intimitat de les persones consultants. Aquest es el marc en el que podem començar a situar la intervenció: un espai físic (la consulta de psicologia) i una relació terapèutica segurs i confiables. El terapeuta està disponible per al pacient, l’acull i l’escolta sense jutjar-lo.

Començar una psicoteràpia també es un pas important ja que representa la voluntat d’afrontar les dificultats i l’esforç per a aconseguir-ho. A més hi ha el compromís i la implicació del terapeuta amb el pacient i el seu procés terapèutic. Junts aclariran què li passa a la persona que consulta, què necessita i què vol aconseguir amb la teràpia.

Aquest es el marc general, els detalls de cada intervenció son específics de cadascun dels pacients. No hi ha dos persones iguals d’igual manera que no hi ha dos tractaments iguals. Hi ha, això sí, patrons de comportament, estils de relació, tipos de personalitat, que ens serveixen de guia en el treball.

La milloria simptomàtica i l’adquisició de noves competències personals son alguns dels efectes de la psicoteràpia.

En què es diferencia un psicòleg d’un psiquiatra?

De vegades hi ha confusió a l’hora d’identificar els diferents professionals que tenen cura de la salut mental de les persones. Es bo tenir informació sobre què es cada cosa. Dintre de la psicologia hi ha quatre àmbits de treball principals: educació, treball i organitzacions, intervenció social i clínica/sanitària. La rama clínica/sanitària es la que ens interessa, ja que es aquest itinerari el que han de seguir els psicòlegs que volen dedicar-se a la psicoteràpia. Però no n’hi ha prou amb els estudis de psicologia i l’itinerari adequat, sinó que es necessari obtenir la titulació de Psicòleg General Sanitari, professió sanitària regulada que habilita per a l’activitat professional dels psicòlegs en el sector sanitari.

Quant al psiquiatre, aquest cursa els estudis de medicina i s’especialitza en psiquiatria. El psiquiatre pot receptar medicaments mentre que el psicòleg no ho pot fer. Per altra banda ambdós estan capacitats per a realitzar intervencions psicològiques.